Skak i 1 dimension


Når man mødes på en linie...Skak spilles normalt i 2 dimensioner, men 3D-varianter eksisterer også. Og hvis man har lyst, kan man øge antallet af dimensioner vilkårligt (men det bliver hurtigt uoverskueligt...)

Hvorfor ikke gå et skridt tilbage - til 1 dimension?

Hvis du vil prøve? Her er lineær skak:

REGLER:

Parterne starter i hver sin ende af linien og rykker frem mod fjenden. Man har tabt, når både konge og dronning er udraderet...

BONDE:

rykker 1 felt frem ad gangen. (Allerførste gang evt 2 felter frem). Bonden både rykker og slår 1 felt fremad. Hvis en bonde når sidste felt, forvandles den til anything you like.

SPRINGER:

rykker 2 felter frem/tilbage plus 1 felt frem/tilbage. Mellemliggende brikker kan 'springes over'...

LØBER:

bevæger sig på felter af samme farve, og kan 'løbe udenom' brikker på modsat farvede felter.

TÅRN:

rykker frem eller tilbage.

KONGE:

bevæger sig som enten tårn eller løber.

DRONNING:

bevæger sig som enten springer eller løber.

OPSTILLING:

Jeg har halveret antallet af brikker, så linien kun bliver 25 felter lang. Hvis man foretrækker det normale antal, bør linien forøges tilsvarende.

Idéen er ikke blot en rent spekulativ joke.
Det er faktisk muligt at spille på en linie.
God fornøjelse...


Mads Dam, januar 20041 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
K
O
N
G
E
D
R
O
N
N
I
N
G
T
Å
R
N
L
Ø
B
E
R
S
P
R
I
N
G
E
R
B
O
N
D
E
B
O
N
D
E
B
O
N
D
E

-

-

--

-

-

-

-
B
O
N
D
E
B
O
N
D
E
B
O
N
D
E
S
P
R
I
N
G
E
R
L
Ø
B
E
R
T
Å
R
N
D
R
O
N
N
I
N
G
K
O
N
G
E