John Baird


Udvikler af det mekaniske fjernsyn
John Logie Baird (1888 -1946) var en skotsk opfinder der virkeliggjorde og optimerede Paul Nipkows oprindelige design.

Nipkow fik patent på sin idé allerede i dec 1883, men var for tidligt ude i praksis. Der gik næsten et halvt århundrede, en generation...

I 1923 får John Baird patent på en forbedret variant af sin televisor.

I oktober 1925 frembringer han det første TV billede i laboratoriet.

26 januar 1926 præsenterer han en fungerende prototype for den britiske offentlighed: Billedet er et sort/rødt motiv der scannes lodret i 30 liniers opløsning.

Endnu kun en prototype. Modtagerne skal selv manuelt synkronisere billedet. Opløsningen er kun på 24 linier. Trods ulemperne bliver mekanisk scanning alligevel basis for tv i 20'erne (omkring 1930 var 20 000 televisor-byggesæt solgt i Europa, mest til radio-entusiaster).

I 1927 sendte John Baird tv-signaler over 438 mil mellem London og Glasgow. Baird Television Development Company foretager i 1928 den første transatlantiske tv-transmission med søkabel fra London til New York. Og lavede BBC's første program. Samme år demonstrerede Baird også både television i farver og stereoskopi.

TV-billedets ringe opløsning var oprindeligt en alvorlig begrænsning, men i løbet af 30'erne lykkes det for Baird at tidoble antallet af linier. I praksis blev han dog udkonkurreret af et 100% elektronisk system, som EMI udviklede. Det havde kun 405 linier, men vandt alligevel selvom Baird til sidst nåede 700 linier ved at inkludere elektroniske komponenter i mekanikken.

Baird gav ikke op. I 1938 demonstrerede han farve-TV på storskærm i et teater, og agiterede for højopløsnings TV med 1000 linier...

I dag er TV formaterne blevet grundlagt for længe siden. England valgte først EMI's system med 405 linier. Frankrig doblede op til 819 linier. Andre europæiske lande foretrak et kompromis på 625 linier, som senere blev europæisk standard (PAL). I USA og Japan valgtes 525 linier i 50'erne (NTSC).

Danmark: Television ved Bairds Televisor demonstreres første gang offentligt nov 1932 i Arena Teatret i Tivoli, arrangeret af dagbladet Politiken. Der blev vist televisionsprogrammer helt ovre fra London.

Læs mere...