.
.

Skylinier 1

Skylinier 1


Foto af Mads DamSkylinier er de streger på himlen,
som nogle fly efterlader i luften...