.
.

Vand dråber 1

Vand bobler 1


Foto galleri af Mads Dam



Vandets dråber i luften
har en naturlig spejling i
luften som bobler op i vand...