.
.

FLUX 2

Flux 2


Fotos i tid og rum



Normalt bruger man foto til at fange rummet,
mens der skal video til for at få tiden med.

Her prøver jeg at fange begge dele, rum og tid i eet...

Fiat Flux..!