S F Æ R E R
Rum, tid og en mus


Disse animationer prøver at inklude
en fornemmelse af rummelighed.

Det er også eksperiment med 4D.

Højde og Bredde er de første to dimensioner,
Tiden er den tredie og din Mus er den fjerde.

Reaktive animationer


Billedets detaljer udvikler sig selv
automatisk, som tiden går.

Men helheden forskydes,
når musen vandrer...

Mads Dam, august 2015

Kors
To linier der krydser hin anden...

To linier der krydser hin anden...

Bjerg
Fem bunker der krydser de andre...

Når tingene hober sig, og vælter opad ...

Ring
Tusind linier der krydser sig selv...

Linier færdes i flok, når de er lange nok...